KONTAKT  English German Česky 

0item(s)

Nemáte v košíku žádně položky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku.
5

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.GAPPAY.CZ A FIREMNÍ PRODEJNY GAPPAY S.R.O.

I když společnost GAPPAY s.r.o., soustředí svou pozornost na výrobu kvalitních a bezvadných výrobků, přičemž provádí i pečlivý výběr dodavatelů poskytovaného zboží, může se v ojedinělých případech stát, že u Vámi zakoupeného zboží se vyskytnou vady. Kdy má zboží vady stanoví ustanovení §2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se například o případy, kdy věc nemá vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, věc se nehodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí, případně věc není v odpovídající hmotnosti nebo množství.

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího

společnost GAPPAY s.r.o.,
IČ: 47151960,
DIČ: CZ47151960,
Olomoucká 134,
747 57 Slavkov (u Opavy),
www.gappay.cz,
info@gappay.cz,
tel. +420 553 621 212,
mob. tel.: +420 721 291 188.

Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývali to z povahy věci

 

Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.

I. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném spotřebním zboží ve lhůtě  dvaceti čtyř měsíců od převzetí vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, nebo běžným opotřebením má v této lhůtě právo zboží reklamovat. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u společnosti GAPPAY s.r.o.. Reklamované zboží je vhodné osobně doručit, zasílat v originálním obalu, nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

II. Vyřízení reklamace
Před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte neprodleně společnost GAPPAY s.r.o., která neprodleně posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je v případě, že je odběratel spotřebitelem třicetidenní (dle zákona č. 634/1992 Sb.). Rovněž v případě, kdy není odběratel spotřebitelem, se společnost GAPPAY s.r.o., snaží vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Reklamovaný výrobek prosím očistěte (vyperte), důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nejvhodnější je použít originální obal daného výrobku, pokud jej nemáte, použijte jakýkoliv jiný vhodný obal, který splní ochranou funkci před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Společně s výrobkem nezapomeňte zaslat kopii nákupního dokladu (fakturu/zjednodušený daňový doklad - paragon), průvodní dopis s pokud možno co nejpřesnějším popisem závady (uveďte rovněž za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo, za jakých podmínek se závada projevuje apod.) a kontaktní údaje. V případě poškození zásilky může dojít k zamítnutí reklamace.

Výrobek zasílejte na adresu:
GAPPAY s.r.o.
Olomoucká 134
747 57  Slavkov (u Opavy)

Před odesláním zboží nás můžete kontaktovat a zkonzultovat vhodný způsob zabalení výrobku a vhodný způsob přepravy prostřednictvím e-mailu info@gappay.cz, nebo na telefonním čísle: tel.: +420 553 621 212, mob. tel.: +420 721 291 188.

III. Postup v případě, že Vám bude doručena poškozená zásilka
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce a obchodní oddělení GAPPAY s.r.o. na telefonu  +420 553 621 212, mob. tel.: +420 721 291 188. nebo na e-mailu info@gappay.cz. Reklamovat je nutné celou zásilku.

IV. Postup v případě záměny nebo dodání nekompletní zásilky
V případě, že je Vám doručen jiný výrobek, než ten který byl Vámi objednán nebo zásilka bude nekompletní, kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mail info@gappay.cz nebo volejte na zákaznickou linku tel.: +420 553 621 212, mob. tel.: +420 721 291 188.

Do e-mailu uveďte:
- číslo faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu (paragonu), popř. číslo objednávky
- popis doručeného výrobku

V. Reklamační protokol
Reklamační protokol GAPPAY s.r.o., ke stažení ZDE.